Làm việc, định cư

Làm việc, định cư

Làm việc trong thời gian học tại Úc năm 2019

Chính phủ Úc cho phép du học sinh được làm việc trong thời gian học tập tại Úc. Cụ thể, sinh viên được làm thêm 40 tiếng/2 tuần trong khi khóa học diễn ra và KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN trong các kỳ nghỉ. Chính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho du học […]

Read More