Thị thực du học

Thị thực du học
Thị thực du học

Điều kiện du học Úc 2019

1. Trình độ ngoại ngữ Sinh viên quốc tế muốn du học tại Úc phải có chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương như TOELF, Pearson Test of English Academic (PTE), Cambridge English: Advanced (CAE). Tùy thuộc ngành học và bậc học, mỗi trường sẽ yêu cầu trình độ tiếng Anh […]

Read More
Thị thực du học

Hồ sơ thủ tục du học Úc

https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa/fees

Read More